Quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên năm 2017

  • Ngày đăng:: 28/08/2019

Cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên xin đăng tải các văn bản liên quan đến Kế hoạch...

Mở rộng T.P Thái Nguyên: Lấy sông Cầu làm trục không gian đô thị

  • Ngày đăng:: 28/08/2019

Mới đây, UBND T.P Thái Nguyên đã phối hợp với các nhà tư vấn trình cấp thẩm quyền phê duyệt...

Họp ban chỉ đạo thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên đến năm 2035

  • Ngày đăng:: 28/08/2019

Ngày 20.3.2013, Ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chung Thành...